Hakkımızda

Misyon

Belediyemizin modern yönetim ilkelerine göre çalışarak kurumsal yapısı ile örnek bir Belediye olmak amacından hareketle, engelli bireylere; din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi veya başka fikir, ulusal, etnik köken ayrımı yapılmaksızın çeşitli alanlarda eğitimler vererek, onları kendilerine yeten, sağlıklı iletişim kurabilen, ülke ekonomisinde yerini almış ve topluma entegre edilmiş bireyler haline getirmektir.

Vizyon

Hitit Uygarlığı’nın merkezi olan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak idealine ulaşırken, toplumun bütününü hedef alan hizmetler sunulmasının bir gerekliliği olarak bu alanda uluslararası düzeyde yenilikleri takip ederek engellilik alanında günün şartlarına uygun çalışmalar yapmaktır.